Regulamin

  1. REGULAMIN:
  2. 1. Yamaha Szkoła Muzyczna przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. 
  3. 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów szkoły muzycznej Yamaha w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych w Szkole.
  4. 3. Jednocześnie Yamaha Szkoła Muzyczna informuje, że:
  5. 1.  - Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika i jego dotyczących w ramach świadczenia jest Arkadiusz Kruber – właściciel Szkoły Muzycznej Yamaha w Szczecinie. Ul. 5 lipca 1A oraz ul. Walecznych 93 NIP: 671-117-16-09- Nazwa firmy: Edukacja Muzyczna Miracanta Arkadiusz Kruber
  6. 2. - Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Szkoły Muzycznej Yamaha.
  7. 3.- Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  8. 4. -Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. 5.-Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.