Rytm źródłem beatu oraz muzyczne pejzaże gitarowe - 13 czerwca 2010